نمایشگاه کیف و کفش …………………………………….. ۰۳ – ۰۶ OCT

نمایشگاه مبلمان  ………………………………………….. ۰۶ – ۱۱ OCT

نمایشگاه فرنچایزینگ و نمایندگی …………………………. ۱۱ – ۱۴ OCT

نمایشگاه جواهرات و ساعت ……………………………… ۱۱ – ۱۴ OCT

نمایشگاه تجهیزات رستوران و کافه ……………………… ۲۴ – ۲۸ OCT

نمایشگاه وابسته به مبلمان ……………………………….. ۰۶ – ۱۱ NOV

نمایشگاه صنایع وابسته به کفش  …………………… ۲۸NOV – 01DEC

نمایشگاه لباس عروس و داماد …………………………… ۰۴ – ۰۶ DEC

نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بهداشتی …………………… ۰۵ – ۰۸ DEC

نمایشگاه صنایع فلزات ………………………………….. ۰۲ – ۰۷ OCT

نمایشگاه صنایع و مواد خام تشک ………………………. ۱۳ – ۱۷ OCT

نمایشگاه صنایع چوب …………………………………… ۱۳ – ۱۷ OCT

نمایشگاه کائوچو ………………………………………… ۲۴ – ۲۷ OCT

نمایشگاه صنایع فلزات ………………………………….. ۲۵ – ۲۷ OCT

نمایشگاه صنایع  غذایی و بسته بندی ……………… ۲۱OCT – 03NOV

نمایشگاه صنایع پلاستیک ………………………………. ۰۵ – ۰۸ DEC

تلگرام : ۰۹۲۱۲۲۵۳۷۱۸ (مریم قاسمی)