تور کیش

«قیمت ها به تومان و برای هر نفر میباشد»

هتلدرجه هتلاتاق۲ تخته۳ تخته۴ تختهخدمات
ترنج✯✯✯✯✯کلاسیک رو به ترنج۲۱،۹۰۰،۰۰۰۱۷،۹۰۰،۰۰۰ صبحانه – ناهار – ترانسفر رفت و برگشت
کلاسیک رو به دریامنتظر اعلاممنتظر اعلام 
کلاسیک رو به غروبمنتظر اعلاممنتظر اعلام 
داریوش✯✯✯✯✯کابانا۱۱،۲۹۰،۰۰۰۱۱،۴۹۰،۰۰۰ صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
کابانا (حمام سانروف)۱۱،۵۰۰،۰۰۰۱۱،۶۹۰،۰۰۰ 
استاندارد باغ۱۲،۴۵۰،۰۰۰  
استاندارد دریا۱۳،۵۴۰،۰۰۰۱۲،۹۹۰،۰۰۰ 
لوکس باغ۱۲،۹۹۰،۰۰۰۱۲،۶۶۰،۰۰۰ 
لوکس دریا۱۴،۶۶۰،۰۰۰۱۳،۶۹۰،۰۰۰ 
    
مارینا پارک✯✯✯✯✯رو به پارک۱۳،۳۹۰،۰۰۰۱۲،۱۵۰،۰۰۰ صبحانه – ناهار بوفه – استقال فرودگاهی
رو به دریا۱۷،۵۹۰،۰۰۰۱۴،۹۵۰،۰۰۰ 
    
ایران✯✯✯✯✯معمولی۱۰،۵۹۰،۰۰۰۹،۹۹۰،۰۰۰۹،۴۹۰،۰۰۰صبحانه – استقبال فرودگاهی
ویژه۱۲،۴۹۰،۰۰۰۱۰،۵۹۰،۰۰۰۱۰،۵۹۰،۰۰۰
    
شایان✯✯✯✯✯رو به جزیره۱۴،۹۰۰،۰۰۰۱۱،۵۰۰،۰۰۰۱۰،۳۵۰،۰۰۰صبحانه – استقبال فرودگاهی
رو به دریا۱۵،۵۰۰،۰۰۰۱۳،۸۰۰،۰۰۰۱۴،۹۰۰،۰۰۰
سوئیت ساحلی۱۰،۳۵۰،۰۰۰۹،۴۹۰،۰۰۰
پانوراما✯✯✯✯✯معمولی۱۱،۲۹۰،۰۰۰۹،۷۹۰،۰۰۰۱۱،۲۹۰،۰۰۰صبحانه – استقبال فرودگاهی
لوکس۱۱،۹۹۰،۰۰۰۱۰،۹۹۰،۰۰۰۱۱،۹۹۰،۰۰۰
    
بین الملل کیش✯✯✯✯✯جزیره۸،۶۹۰،۰۰۰۷،۱۹۰،۰۰۰۶،۹۹۰،۰۰۰صبحانه – استقبال فرودگاهی
دریا۸،۹۹۰،۰۰۰۷،۲۹۰،۰۰۰ 
    
پارمیس✯✯✯✯✯جهت جزیره۸،۶۹۰،۰۰۰۷،۴۹۰،۰۰۰ صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت – عصرانه چای و نسکافه
جهت پردیس۸،۹۹۰،۰۰۰۷،۷۹۰،۰۰۰۶،۹۹۰،۰۰۰
دلوکس جهت پردیسمنتظر اعلاممنتظر اعلام 
فلامینگو✯✯✯✯هتلی۸،۱۹۰،۰۰۰۷،۴۹۰،۰۰۰۷،۱۹۰،۰۰۰صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت
ویلایی لوکس۷،۶۹۰،۰۰۰۷،۱۹۰،۰۰۰۶،۹۹۰،۰۰۰
ویلایی۷،۱۹۰،۰۰۰۶،۸۹۰،۰۰۰۷،۷۹۰،۰۰۰
آریان✯✯✯✯استانداردمنتظر اعلاممنتظر اعلاممنتظر اعلامصبحانه – استقبال فرودگاهی
لوکسمنتظر اعلاممنتظر اعلاممنتظر اعلام