ثبت شرکت در مجارستان

ثبت شرکت در مجارستان

1402/05/21 -
توضیحات

مزایا :

پایین ترین نرخ مالیات

گرفتن کارت اقامت برای تمام اعضا

شرایط :

حداقل سرمایه 10000 یورو

دارا بودن یک طرح اقتصادی

البته برای طرح اقتصادی ، شرکت مجارستان به موکل کمک می کند ولی محدوده و کار شرکت باید مشخص باشد .
ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز :

پاسپورت ها

شناسنامه مادر یا مشخصات کامل مادر

محدوده اختیارات شرکت (ضمیمه اختیارات شرکت )

مخارج :

1590 یورو هزینه ثبت شرکت

2000 یورو هزینه کارهای اقامت

490 یورو هزینه دفتر مجازی

590 یورو هزینه خدمات

دیدگاه ها

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید. ورود