دوره های زبان و کالج مجارستان در شهر بوداپست

حتی از سطح مبتدی

شروع ترم ها از ماه های سپتامبر و ژانویه هر سال می‌باشد  .

هزینه های شهریه ، بیمه و مواد آموزشی به صورت کامل ۶۵۵۰ یورو می‌باشد.

در اتمام دوره زبان دانشجویان مدرک ایلتس را دریافت می‌کنند و می‌توانند به دانشگاه های مطرح اروپا بروند .