تورهای ترکیبی

Mӧvenpick Resort Kuredhivaru Maldives

هتل 5 ستاره

قیمت به ازای هر نفر

162,260,000 تومان

Siyam World Maldives

هتل 5 ستاره

قیمت به ازای هر نفر

153,170,000 تومان

You & Me Maldives

هتل 5 ستاره

قیمت به ازای هر نفر

131,550,000 تومان

Cocoon Maldives

هتل 5 ستاره

قیمت به ازای هر نفر

113,600,000 تومان

Kandima Maldives

هتل 5 ستاره

قیمت به ازای هر نفر

97,465,000 تومان

Villa Park Sun Island Resort

هتل 5 ستاره

قیمت به ازای هر نفر

96,840,000 تومان

Paradise Island Resort

هتل 5 ستاره

قیمت به ازای هر نفر

95,289,000 تومان

Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

هتل 5 ستاره

قیمت به ازای هر نفر

89,980,000 تومان

Kurumba Maldives

هتل 5 ستاره

قیمت به ازای هر نفر

81,940,000 تومان

تور مالدیو

تورهای آفری

مشاهده همه